Tìm hiểu thêm về Du học Mỹ: Lựa chọn tốt nhất thế giới

điểm đến du học hàng đầu thế giới dành cho sinh viên quốc tế, Mỹ tự hào có hơn 150 trường đại học hàng đầu thế giới. Số liệu mới nhất cho thấy hơn 1,18 triệu sinh viên quốc tế đã du học Mỹ tính đến năm 2017, 77% trong số đó đến từ châu Á. Theo báo cáo của Viện Giáo dục Quốc tế Mở, các tiểu bang phổ biến nhất cho sinh viên quốc tế là California, New York và Texas, trong khi các ngành học phổ biến nhất là kỹ thuật, kinh doanh và quản lý, toán học và khoa học máy tính.

Xem thêm