Đại học Illinois tại Urbana-Champaign

University of Illinois at Urbana-Champaign

  • 37Time Higher Education
  • 69QS Ranking

901 West Illinois Street, Urbana, Illinois, 61801, United States

+1 217 333 1000

Giới thiệu trường

Đại học Illinois tại Urbana-Champaign sinh ra trong sự tranh cãi do người chủ đầu tiên thúc đẩy trường theo hướng tự do, nghệ thuật “trường phái tư tưởng” nhưng bị phản đối bởi những người khác muốn trường trở thành một trường đại học công nghiệp, 2 thành phố hiện nay (Urbana và Champaign) dạy khoảng 43.000 sinh viên trong khoảng 150 khóa học nghiên cứu tại 17 trường đại học

Thông tin nhanh

Tên gốc: University of Illinois at Urbana-Champaign

Tên tiếng Anh: University of Illinois at Urbana-Champaign

Tên viết tắt: UIUC

Năm thành lập: 1867

Phương châm: Learning and Labor

Thống kê chính

  • 43.402Số sinh viên
  • 22,8Sinh viên/Nhân viên
  • 23%Sinh viên quốc tế
  • 46 : 54Tỷ lệ Nữ/Nam

Thông tin liên hệ trường

Địa chỉ:
901 West Illinois Street, Urbana, Illinois, 61801, United States
Điện thoại:
+1 217 333 1000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *