Đại học Chicago

Đại học Chicago đã hồi sinh trong hoàng hôn thế kỷ 19, với việc bang Illinois được cấp giấy chứng nhận chính thức thành lập công ty vào tháng 9 năm 1890. Một cam kết $ 600.000 từ ông trùm dầu mỏ John D. Rockefeller đã giúp các trường đại học trở nên tốt đẹp…

Hạng: 8 thế giới - Quy mô: 13.525 sinh viên

Đại học Northwestern

Khi trường mở cửa năm 1855, Đại học Northwestern chỉ có hai giảng viên và 10 sinh viên. Đây là trường dành cho nam sinh, nhưng nữ sinh được chấp nhận vào trường từ năm 1869. Northwestern nhờ tầm nhìn của 9 thành viên sáng lập, dù không có đất đai, tài chính hạn chế…

Hạng: 22 thế giới - Quy mô: 17.466 sinh viên

Đại học Illinois tại Urbana-Champaign

Đại học Illinois tại Urbana-Champaign sinh ra trong sự tranh cãi do người chủ đầu tiên thúc đẩy trường theo hướng tự do, nghệ thuật “trường phái tư tưởng” nhưng bị phản đối bởi những người khác muốn trường trở thành một trường đại học công nghiệp, 2 thành phố hiện nay (Urbana và Champaign)…

Hạng: 33 thế giới - Quy mô: 43.402 sinh viên