Đại học Mỹ tại Cairo

Được thành lập vào năm 1919, Đại học Mỹ tại Cairo (The American University in Cairo – AUC) là một tổ chức giáo dục đại học tiếng Anh, được công nhận hàng đầu của Mỹ và là trung tâm của đời sống trí tuệ, xã hội và văn hóa của thế giới Ả Rập. Cộng…

Hạng: 431 thế giới - Quy mô: 6.092 sinh viên

Đại học Cairo

Đại học Cairo (tiếng Ả Rập: جامعة القاهرة Gām‘et El Qāhira, được gọi là Đại học Ai Cập từ 1908 đến 1940, và Đại học King Fuad I từ 1940 đến 1952) là trường đại học công lập hàng đầu của Ai Cập. Khuôn viên chính nằm ở Giza Nó được thành lập vào ngày…

Hạng: 477 thế giới - Quy mô: 207.853 sinh viên

Đại học Ain Shams

Đại học Ain Shams là trường đại học lâu đời thứ ba của Ai Cập. Nó được thành lập vào tháng 7 năm 1950 dưới tên “Đại học Ibrahim Pasha” và cùng với hai trường đại học thành lập trước đó là “Đại học Cairo” (Fua’d the 1st) và “Alexandria University” (Farouk the 1st) mở…

Hạng: 733 thế giới - Quy mô: 15.000 sinh viên

Đại học Alexandria

Năm 1938, mầm mống ban đầu của Đại học Alexandria đã bắt đầu dưới hình thức hai khoa vệ tinh của Đại học Fouad. Đó là 2 khoa nghệ thuật và luật. Khoa Kỹ thuật sau đó được thành lập vào năm 1941. Trước nhu cầu phát triển nhiều ngành học để học cao hơn…

Hạng: 736 thế giới - Quy mô: 142.735 sinh viên

Đại học Mansoura

Đại học Mansoura (Mansoura University) được thành lập năm 1972 tại thành phố Mansoura, Ai Cập. Mansoura nằm ở giữa đồng bằng sông Nile ở Ai Cập. Đây là một trong những trường đại học lớn nhất của Ai Cập và có nhiều đóng góp cho đời sống văn hóa và khoa học ở Mansoura…

Hạng: 1331 thế giới - Quy mô: 45.000 sinh viên

Đại học Assiut

Được thành lập vào năm 1957, Đại học Assiut là trường đại học đầu tiên của Thượng Ai Cập và nó nằm cách Cairo khoảng 37 km về phía nam. Đây là một trong những trường đại học lớn nhất của Ai Cập. Bao gồm 16 khoa và ba viện, sinh viên có thể chọn…

Hạng: 1803 thế giới - Quy mô: 45.000 sinh viên

Học viện Khoa học, Công nghệ & Vận tải Hàng hải Ả Rập

Việc thành lập Học viện Khoa học, Công nghệ và Vận tải Hàng hải Ả Rập (AASTMT) được Ủy ban Giao thông Ả Rập thông qua vào ngày 11 tháng 3 năm 1970. Tiền thân của nó là là Học viện Giao thông Hàng hải Khu vực. Một sắc lệnh ủy quyền cho Cộng hòa…

Hạng: 2755 thế giới - Quy mô: 20.000 sinh viên

Đại học Đức tại Cairo

Đại học Đức tại Cairo (viết tắt là GUC) là một trường đại học tư nhân hoạt động phi lợi nhuận ở thành phố New Cairo, Ai Cập. GUC được thành lập năm 2002 theo luật pháp Ai Cập. Đại học Stuttgart và Đại học Ulm, Dịch vụ trao đổi học thuật Đức (DAAD), Bang…

Hạng: 3293 thế giới - Quy mô: 5.999 sinh viên

Đại học Benha

Đại học Benha (جامعة بنها) là một trường đại học công lập ở thành phố Benha phía bắc Ai Cập. Tổ chức này được thành lập năm 1976 như một chi nhánh của Đại học Zagazig, nhưng đã trở thành một thực thể riêng biệt vào năm 2005. Đại học Benha hiện có hơn 100.000…

Hạng: 14159 thế giới - Quy mô: 45.000 sinh viên

Tìm hiểu thêm về Du học Ai Cập

Có rất nhiều lý do để du học Ai Cập, bao gồm các trường đại học hàng đầu, chi phí sinh hoạt thấp và cơ hội đắm mình trong nền văn hóa châu Phi, Trung Đông và Địa Trung Hải.

Xem thêm