Đại học Antwerp

Nguồn gốc của Đại học Antwerp (UA) bắt đầu từ năm 1852 với việc thành lập Trường Kinh tế Nhà nước và Trường Kinh tế Saint Ignatius – hai học viện thương mại tập trung vào kinh doanh. Cả hai viện đều được chính phủ Bỉ cấp tư cách đại học vào những năm 1960….

Hạng: 250 thế giới - Quy mô: 20.098 sinh viên

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Là một trường đại học, nhưng Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen (AP) không chỉ là một tổ chức giáo dục đại học. AP là một thành phố học tập, một người tài năng, một người khuếch đại cam kết và là người đào sâu thế giới của học sinh. Với các giảng viên tận tình, nội…

Hạng: 4405 thế giới - Quy mô: 7.999 sinh viên