Học viện Công nghệ Georgia

Học viện Công nghệ Georgia (Georgia Tech), được thành lập vào năm 1885 như một trường thương mại, là một trong những cơ sở nghiên cứu khoa học công nghệ hàng đầu thế giới. Trường được xếp hạng bởi Tech.Co là trường đại học công lập hàng đầu của Bắc Mỹ trang bị tốt nhất…

Hạng: 90 thế giới - Quy mô: 20.773 sinh viên

Đại học Emory

Đại học Emory nổi tiếng là trường đại học nghệ thuật tự do với những trường trung học chuyên nghiệp và là một trong những hệ thống chăm sóc sức khỏe hàng đầu ở Đông Nam nước Mỹ. Được thành lập năm 1836 như một trường đại học giám lý nhỏ ở Georgia, thị trấn…

Hạng: 129 thế giới - Quy mô: 12.649 sinh viên