Đại học Toronto

Trường Đại học Toronto là một trong những trường đại học uy tín nhất thế giới. Được thành lập vào năm 1827, nó cung cấp hơn 700 bằng đại học và 200 chương trình sau đại học cho một nhóm của hơn 60,000 sinh viên. Với một danh tiếng lâu đời cho sự đổi mới…

Hạng: 21 thế giới - Quy mô: 69.427 sinh viên

Đại học York

Đại học York (York Univesity) chú trọng đổi mới tư duy mới thúc đẩy sự xuất sắc trong giảng dạy và nghiên cứu. Học sinh của chúng tôi nhận được sự giáo dục mà họ cần để tạo ra những ý tưởng lớn, tạo ra ảnh hưởng đến thế giới. Sinh viên ở York thúc…

Hạng: 520 thế giới - Quy mô: 46.743 sinh viên