Đại học Guadalajara

Đại học Guadalajara (UdeG) là một hệ thống trường đại học công lập và tự trị ở bang Jalisco ở Mexico, kết hợp tầm nhìn địa phương và quốc tế với cam kết mạnh mẽ đối với xã hội. Một truyền thống đổi mới liên tục và chất lượng đã khiến UdeG trở thành một…

Hạng: 711 thế giới - Quy mô: 109.375 sinh viên

Đại học tự trị Yucatán

Trường Đại học Tự trị Yucatán là cơ sở lớn nhất trong khu vực. Nó có sáu khu học xá, trong đó có 5 khuôn viên thuộc thủ phủ bang Mérida và một thuộc Tizimín, phía đông Yucatán. Lịch sử Đại học Tự trị Yucatán có thể được bắt nguồn từ năm 1611, khi một…

Hạng: 1916 thế giới - Quy mô: 12.208 sinh viên