Đại học Mỹ tại Cairo

Được thành lập vào năm 1919, Đại học Mỹ tại Cairo (The American University in Cairo – AUC) là một tổ chức giáo dục đại học tiếng Anh, được công nhận hàng đầu của Mỹ và là trung tâm của đời sống trí tuệ, xã hội và văn hóa của thế giới Ả Rập. Cộng…

Hạng: 431 thế giới - Quy mô: 6.092 sinh viên

Đại học Đức tại Cairo

Đại học Đức tại Cairo (viết tắt là GUC) là một trường đại học tư nhân hoạt động phi lợi nhuận ở thành phố New Cairo, Ai Cập. GUC được thành lập năm 2002 theo luật pháp Ai Cập. Đại học Stuttgart và Đại học Ulm, Dịch vụ trao đổi học thuật Đức (DAAD), Bang…

Hạng: 3293 thế giới - Quy mô: 5.999 sinh viên