École Polytechnique Fédérale de Lausanne

Giáo dục, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ là những điều cốt lõi mà École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) tự hào. Trường có hơn 250 phòng thí nghiệm trong khuôn viên 136 mẫu gần bờ hồ Geneva. Ngày nay, “parcscientifique” là nhà cho khoảng 7.000 sinh viên và 3.000 giáo sư, trợ lý…

Hạng: 44 thế giới - Quy mô: 9.928 sinh viên

Đại học Lausanne

Đại học Lausanne (UNIL ) là một tổ chức giáo dục công lập nằm bên bờ hồ Geneva. Nguồn gốc của trường ban đầu là một học viện thần học Tin lành bằng tiếng Pháp được thành lập năm 1537. Số lượng khoa tăng lên trong những năm sau đó cho đến năm 1890, tổ…

Hạng: 167 thế giới - Quy mô: 11.406 sinh viên