Đại học Genève

Đại học Genèva (UNIGE) là trường đại học lớn thứ hai của Thụy Sĩ. Ban đầu nó được thành lập như một chủng viện thần học vào năm 1559 bởi nhà thần học và mục sư hàng đầu người Pháp, Jean Calvin. Nó đã được cấp tư cách đại học vào năm 1873 khi nó…

Hạng: 61 thế giới - Quy mô: 15.413 sinh viên