Đại học Grenoble Alpes

Đại học Grenoble Alpes (UGA) thành lập từ năm 1339, ban đầu bao gồm bốn lĩnh vực nghiên cứu: y học, nghệ thuật tự do (khoa học và văn học), luật và luật dân sự. Sau nhiều lần đóng cửa và mở cửa trở lại, trường đại học biến mất vào năm 1793. Đây là…

Hạng: 7406 thế giới - Quy mô: 40.000 sinh viên