Đại học Helsinki

Trường đại học Helsinki tập trung vào nghiên cứu khoa học và nghiên cứu khoa học cấp cao. Nghiên cứu khoa học cũng là cơ sở của việc giảng dạy được cung cấp bởi trường. Các hoạt động của trường đại học hỗ trợ sự phát triển của xã hội, cũng như kinh doanh và…

Hạng: 69 thế giới - Quy mô: 23.370 sinh viên