Đại học Crete

Đại học Crete (UoC) là một tổ chức giáo dục công lập trẻ, nằm trong một khu vực giàu văn hóa Địa Trung Hải cổ đại và hiện đại. Được thành lập vào năm 1973, trường đại học chấp nhận sinh viên đầu tiên vào năm 1977-78. Hiện có 16 Khoa tại 5 trường (Triết…

Hạng: 594 thế giới - Quy mô: 14.838 sinh viên