Đại học kĩ thuật Berlin

Nguồn gốc của đại học kỹ thuật Berlin là vào thời Frederick Đại đế, năm 1770 là Học viện khai thác mỏ Hoàng gia , năm 1799 là Học viện Xây dựng Hoàng gia và năm 1827 là Học viện thương mại Hoàng gia nước Đức. KiglichTechnischeUniversitzu Berlin (Đại học kỹ thuật Hoàng gia Berlin) thành…

Hạng: 236 thế giới - Quy mô: 22.390 sinh viên

Đại học Freie Berlin

Đại học Freie Berlin được thành lập vào năm 1948 trong sự hỗn loạn của thời hậu chiến Đức, khi sinh viên trường Linden Universität Unte chuyển đến khu vực của Liên Xô trong thành phố đã phải đối mặt với cuộc đàn áp vì quan điểm của họ. Với sự hỗ trợ quốc tế,…

Hạng: 296 thế giới - Quy mô: 34.114 sinh viên

Đại học Humboldt Berlin

Được thành lập hơn 200 năm trước đây, vào năm 1810, Đại học Humboldt Berlin là một trong những trường đại học uy tín nhất không chỉ ở Đức, mà còn ở châu Âu. Trường có một danh tiếng đẳng cấp thế giới về nghệ thuật và lĩnh vực nhân văn. Tên gọi trước đây…

Hạng: 301 thế giới - Quy mô: 32.172 sinh viên