Đại học Aarhus

Đại học Aarhus (Aarhus University) là một trường đại học trẻ, hiện đại được thành lập vào năm 1928. Nó đã phát triển để trở thành một trường đại học nghiên cứu công lập hàng đầu với tầm quốc tế bao trùm toàn bộ phổ nghiên cứu. Đại học Aarhus là một trường sau đại…

Hạng: 86 thế giới - Quy mô: 25.782 sinh viên