Đại học Copenhagen

Đại học Copenhagen được thành lập năm 1479,và được tạo thành bởi 4 khoa: thần học, luật, y khoa và triết học. Đây là trường đại học lâu đời nhất tại Đan Mạch và lâu đời thứ hai ở Scandinavia. Đây cũng là cơ sở giáo dục đại học lớn nhất ở Đan Mạch. Trường…

Hạng: 39 thế giới - Quy mô: 30.395 sinh viên

Đại học Aarhus

Đại học Aarhus (Aarhus University) là một trường đại học trẻ, hiện đại được thành lập vào năm 1928. Nó đã phát triển để trở thành một trường đại học nghiên cứu công lập hàng đầu với tầm quốc tế bao trùm toàn bộ phổ nghiên cứu. Đại học Aarhus là một trường sau đại…

Hạng: 86 thế giới - Quy mô: 25.782 sinh viên

Đại học Kỹ thuật Đan Mạch

Trong gần hai thế kỷ, Đại học Kỹ thuật Đan Mạch (DTU), đã tận tâm thực hiện tầm nhìn của HC Ørsted, cha đẻ của điện từ trường, người thành lập trường đại học năm 1829 để phát triển và tạo ra giá trị sử dụng khoa học tự nhiên và khoa học kỹ thuật…

Hạng: 105 thế giới - Quy mô: 11.804 sinh viên