Đại học Johannes Kepler Linz

Đại học Johannes Kepler Linz (JKU) tự hào có các chương trình học thuật định hướng tương lai, xuất sắc trong giảng dạy và nghiên cứu, nhiều quan hệ đối tác ở Áo và nước ngoài, và một khuôn viên độc đáo với khuôn viên giống như công viên. JKU có hơn 60 chương trình…

Hạng: 609 thế giới - Quy mô: 17.752 sinh viên