Đại học Graz Karl-Franzens

Đại học Graz là Áo, trường đại học lớn thứ hai của Áo. Qua nhiều thập kỷ hợp tác sâu rộng với các tổ chức ở Đông Nam Âu, nó đã có được kiến ​​thức sâu sắc về khu vực này, nơi đã trở thành một trọng tâm liên ngành chính. Học sinh có thể…

Hạng: 420 thế giới - Quy mô: 20.797 sinh viên

Đại học Công nghệ Graz

Có niên đại từ năm 1811, Đại học Công nghệ Graz (TU Graz) là một tổ chức uy tín chuyên về các môn khoa học và công nghệ. Trường đại học được thành lập bởi Archduke Johann, người đã quyên góp bộ sưu tập khoa học rộng lớn của mình để thành lập một tổ…

Hạng: 986 thế giới - Quy mô: 14.999 sinh viên