Đại học Edinburgh

Được thành lập vào năm 1583, Đại học Edinburgh (UOE) là trường đại học cổ thứ 6 của thế giới nói tiếng Anh và là một trong 7 trường đại học cổ xưa ở Anh và Ireland. Trường được tạo thành từ 3 trường cao đẳng: Nhân văn và Khoa học xã hội, Khoa học…

Hạng: 26 thế giới - Quy mô: 25.279 sinh viên