Đại học Giao thông Thượng Hải

Đại học Giao thông Thượng Hải (Shanghai Jiao Tong University – SJUT) là một trường đại học trọng điểm quốc gia của Trung Quốc. Nó được thành lập vào năm 1896. Đây là một trong những trường đại học lâu đời nhất ở Trung Quốc. Trường đã nuôi dưỡng một số lượng lớn các nhân…

Hạng: 79 thế giới - Quy mô: 38.553 sinh viên

Đại học Fudan

Đại học Fudan (Fudan University) được thành lập vào năm 1905, ban đầu được đặt tên là Trường công lập Fudan. Cái tên “Fudan” bắt nguồn từ một tuyên bố nổi tiếng, có nghĩa là nỗ lực không ngừng nghỉ. Đại học Fudan bao gồm 17 trường toàn thời gian (bao gồm 66 chuyên ngành)…

Hạng: 100 thế giới - Quy mô: 27.629 sinh viên