Đại học Tokyo

Đại học Tokyo (UTokyo) đã dẫn đầu nghiên cứu và giáo dục ở Nhật Bản kể từ khi nền tảng của chúng tôi là trường đại học quốc gia năm 1877. Trong hơn một thế kỷ, chúng tôi đã nuôi dưỡng tâm trí để khám phá không gian, giành chiến thắng giải thưởng Nobel và mở rộng…

Hạng: 24 thế giới - Quy mô: 26.000 sinh viên

Đại học Keio

Đại học Keio được coi là trường đại học tư thục lâu đời nhất Nhật Bản, được thành lập vào năm 1858 bởi tác giả và nhà giáo dục Yukichi Fukuzawa. Trong cuốn sách của mình, Một sự khuyến khích học tập, Fukuzawa nhấn mạnh tầm quan trọng của tự do, quyền con người và…

Hạng: 256 thế giới - Quy mô: 33.681 sinh viên

Đại học Waseda

Được thành lập lần đầu tiên với tên Tokyo College vào đầu năm 1882, tổ chức này được đổi tên thành Waseda Daigaku (Đại học Waseda) vào năm 1902, sau khi có được chỉ định chính thức. Thư viện đại học cũng được hoàn thành trong khoảng thời gian này và các trường giáo dục,…

Hạng: 343 thế giới - Quy mô: 47.951 sinh viên