Đại học Kyoto

Đại học Kyoto là đại học lâu đời thứ hai của Nhật Bản và là một trong bảy trường hoàng gia của Nhật Bản, được thành lập ban đầu là Đại học Hoàng gia Kyoto vào năm 1897 trên đảo Honshu, cố đô của đất nước. Ban đầu trường chỉ gồm trường pháp luật,y học,ngôn…

Hạng: 25 thế giới - Quy mô: 22.481 sinh viên