Đại học Texas ở Austin

Kế hoạch cho trường đại học xây dựng ở Texas lần đầu tiên được đưa ra trong năm 1839, nhưng Đại học Texas ở Austin (UT Austin) đã không được thành lập cho đến gần một thế kỷ rưỡi sau đó. Đó là năm 1883 khi UT Austin lần đầu tiên mở cửa, với một…

Hạng: 43 thế giới - Quy mô: 48.561 sinh viên

Đại học Rice

Đại học Rice là một trường đại học nghiên cứu ở trung tâm Houston,Texas, tập trung vào sinh viên đại học và là trường nổi tiếng về tư duy độc đáo. Edgar Odell Lovett, tổng thống đầu tiên của Rice cho biết: “[Chúng ta phải] nâng tiêu chuẩn lên và hạ sĩ số xuống”, và…

Hạng: 93 thế giới - Quy mô: 6.441 sinh viên