Đại học Princeton

Princeton là một trong những trường đại học lâu đời nhất tại Mỹ và được coi là một trong những tổ chức giáo dục đại học lừng lẫy nhất thế giới. Được thành lập năm 1746 là trường Cao đẳng New Jersey, sau chính thức đổi tên thành Đại học Princeton vào năm 1896 để…

Hạng: 7 thế giới - Quy mô: 7.955 sinh viên