Đại học Pennsylvania

Đại học Pennsylvania là một trong 9 trường Cao đẳng thuộc địa ban đầu – trường thành lập trước khi Mỹ trở thành quốc gia có chủ quyền sau cuộc Cách mạng Mỹ – và là thành viên sáng lập của Hiệp hội các trường Đại học Mỹ, không có gì ngạc nhiên khi Đại…

Hạng: 17 thế giới - Quy mô: 20.361 sinh viên