Đại học Duke

Đại học Duke nằm ở Bắc Carolina, là một trong những trường đại học tư giàu có ở Mỹ và ;là nơi sản sinh các học giả quốc tế. Trường được thành lập vào năm 1838 là trường cao đẳng Trinity nhưng được gọi là Đại học Duke vào năm 1924 sau khi quỹ học…

Hạng: 23 thế giới - Quy mô: 15.256 sinh viên

Đại học Bắc Carolina tại Chapel Hill

Đại học Bắc Carolina tại Chapel Hill đã được thành lập năm 1789 và bắt đầu tiếp nhận sinh viên vào năm 1795, là trường đại học công lập đầu tiên ở Mỹ. Đó cũng là trường đại học công lập duy nhất cấp bằng vào thế kỷ 18 và là một trong 8 trường…

Hạng: 45 thế giới - Quy mô: 34.684 sinh viên