Đại học Washington-St. Louis

Đại học Washington-St. Louis (WashU) được đồng sáng lập vào năm 1853 bởi Wayman Crow ,một thương gia St. Louis và William Greenleaf Eliot, một bộ trưởng tôn giáo (và là ông của nhà thơ TS Eliot), để đáp ứng việc thiếu trường đại học ngày càng tăng ở miền Trung Tây. Được đặt theo…

Hạng: 56 thế giới - Quy mô: 12.600 sinh viên