Đại học Minnesota

Trường đại học Minnesota ,Twin Cities là trường lớn thứ hai về giáo dục đại học ở miền Trung Tây Hoa Kỳ và là trường lớn nhất trong hệ thống các trường đại học với các khuôn viên trải rộng trên Minnesota. Được thành lập vào năm 1851, đây là trường đại học nghiên cứu…

Hạng: 64 thế giới - Quy mô: 60.949 sinh viên