Đại học Michigan

Là trường đại học công lập được thành lập năm 1817, trường Đại học Michigan đã có một khởi đầu mộc mạc.Năm 1866, trường đã trở thành trường lớn nhất trong cả nước. Hiện giờ, Đại học Michigan là một trong những trường đại học nghiên cứu lớn nhất tại Hoa Kỳ.Trường tự hào có…

Hạng: 19 thế giới - Quy mô: 41.818 sinh viên