Đại học Johns Hopkins

Được thành lập vào năm 1876, Đại học Johns Hopkins (JHU) là một trường đại học nghiên cứu tư nhân có trụ sở tại Baltimore, Maryland. Trường lấy tên từ chủ nhân đầu tiên của nó, người theo chủ nghĩa bãi nô người Mỹ, nhà từ thiện và doanh nhân, Johns Hopkins. Phương châm của…

Hạng: 16 thế giới - Quy mô: 15.498 sinh viên