Đại học Cornell

Được thành lập vào năm 1865, Đại học Cornell là một trường đại học thuộc tổ chức Ivy League với nhiệm vụ “khám phá, bảo tồn và phổ biến kiến thức”. Một trường đại học liên bang với một quỹ học bổng riêng, Cornell có 6 địa điểm trên khắp thế giới. Khuôn viên chính…

Hạng: 12 thế giới - Quy mô: 21.850 sinh viên