Đại học Northwestern

Khi trường mở cửa năm 1855, Đại học Northwestern chỉ có hai giảng viên và 10 sinh viên. Đây là trường dành cho nam sinh, nhưng nữ sinh được chấp nhận vào trường từ năm 1869. Northwestern nhờ tầm nhìn của 9 thành viên sáng lập, dù không có đất đai, tài chính hạn chế…

Hạng: 22 thế giới - Quy mô: 17.466 sinh viên