Đại học Chicago

Đại học Chicago đã hồi sinh trong hoàng hôn thế kỷ 19, với việc bang Illinois được cấp giấy chứng nhận chính thức thành lập công ty vào tháng 9 năm 1890. Một cam kết $ 600.000 từ ông trùm dầu mỏ John D. Rockefeller đã giúp các trường đại học trở nên tốt đẹp…

Hạng: 8 thế giới - Quy mô: 13.525 sinh viên