Đại học Emory

Đại học Emory nổi tiếng là trường đại học nghệ thuật tự do với những trường trung học chuyên nghiệp và là một trong những hệ thống chăm sóc sức khỏe hàng đầu ở Đông Nam nước Mỹ. Được thành lập năm 1836 như một trường đại học giám lý nhỏ ở Georgia, thị trấn…

Hạng: 129 thế giới - Quy mô: 12.649 sinh viên