Học viện Công nghệ Georgia

Học viện Công nghệ Georgia (Georgia Tech), được thành lập vào năm 1885 như một trường thương mại, là một trong những cơ sở nghiên cứu khoa học công nghệ hàng đầu thế giới. Trường được xếp hạng bởi Tech.Co là trường đại học công lập hàng đầu của Bắc Mỹ trang bị tốt nhất…

Hạng: 90 thế giới - Quy mô: 20.773 sinh viên