Đại học Duke

Đại học Duke nằm ở Bắc Carolina, là một trong những trường đại học tư giàu có ở Mỹ và ;là nơi sản sinh các học giả quốc tế. Trường được thành lập vào năm 1838 là trường cao đẳng Trinity nhưng được gọi là Đại học Duke vào năm 1924 sau khi quỹ học…

Hạng: 23 thế giới - Quy mô: 15.256 sinh viên