Đại học Yale

Đại học Yale là trường đại học nghiên cứu tư nhân, một trong những thành viên của Ivy League và là trường giáo dục đại học lâu đời thứ 3 ở Mỹ. Yale đặt dấu vết lịch sử vào năm 1701, khi nó được thành lập là Trường Collegiate ở Saybrook, Connecticut, và chuyển tới…

Hạng: 10 thế giới - Quy mô: 12.155 sinh viên