Đại học California, Berkeley

Đại học California, Berkeley, một trường đại học nghiên cứu công lập, được coi là một trong những trường đại học nhà nước có uy tín nhất ở Mỹ. Là một phần của hệ thống Đại học California, được thành lập vào năm 1868. Việc tạo ra Berkeley xuất phát từ một tầm nhìn trong hiến…

Hạng: 13 thế giới - Quy mô: 36.182 sinh viên