Đại học Texas ở Austin

Kế hoạch cho trường đại học xây dựng ở Texas lần đầu tiên được đưa ra trong năm 1839, nhưng Đại học Texas ở Austin (UT Austin) đã không được thành lập cho đến gần một thế kỷ rưỡi sau đó. Đó là năm 1883 khi UT Austin lần đầu tiên mở cửa, với một…

Hạng: 43 thế giới - Quy mô: 48.561 sinh viên