Cử nhân Khoa học Máy tính Harvard

Tham gia nghiên cứu về phần mềm, đồ họa, trí tuệ nhân tạo, mạng, hệ thống song song và phân tán, thuật toán và lý thuyết. Khoa học máy tính (CS) dạy bạn cách suy nghĩ có phương pháp hơn và cách giải quyết vấn đề hiệu quả hơn. Như vậy, bài học của nó…