Đại học Sao Paulo

Trường Đại học São Paulo (USP) là một đại học công lập ở bang São Paulo của Brazil. Đây là trường đại học công lập lớn nhất Brazil và là tổ chức giáo dục uy tín nhất của đất nước, trường đại học tốt nhất ở Ibero-America , và có uy tín cao trong số…

Hạng: 115 thế giới - Quy mô: 74.787 sinh viên