Đại học Tây Úc

Đại học Tây Úc (UWA) là một trong những trường đại học có niên đại từ một thế kỷ trở lên. Được thành lập vào năm 1911, đây là trường đại học đầu tiên ở bang Tây Úc. UWA cũng được biết đến là một trong “Tám trường đại học nghiên cứu hàng đầu tại…

Hạng: 91 thế giới - Quy mô: 19.789 sinh viên