Đại học Cairo

Đại học Cairo (tiếng Ả Rập: جامعة القاهرة Gām‘et El Qāhira, được gọi là Đại học Ai Cập từ 1908 đến 1940, và Đại học King Fuad I từ 1940 đến 1952) là trường đại học công lập hàng đầu của Ai Cập. Khuôn viên chính nằm ở Giza Nó được thành lập vào ngày…

Hạng: 477 thế giới - Quy mô: 207.853 sinh viên