Đại học Benha

Đại học Benha (جامعة بنها) là một trường đại học công lập ở thành phố Benha phía bắc Ai Cập. Tổ chức này được thành lập năm 1976 như một chi nhánh của Đại học Zagazig, nhưng đã trở thành một thực thể riêng biệt vào năm 2005. Đại học Benha hiện có hơn 100.000…

Hạng: 14159 thế giới - Quy mô: 45.000 sinh viên