Đại học Assiut

Được thành lập vào năm 1957, Đại học Assiut là trường đại học đầu tiên của Thượng Ai Cập và nó nằm cách Cairo khoảng 37 km về phía nam. Đây là một trong những trường đại học lớn nhất của Ai Cập. Bao gồm 16 khoa và ba viện, sinh viên có thể chọn…

Hạng: 1803 thế giới - Quy mô: 45.000 sinh viên