Đại học Mansoura

Đại học Mansoura (Mansoura University) được thành lập năm 1972 tại thành phố Mansoura, Ai Cập. Mansoura nằm ở giữa đồng bằng sông Nile ở Ai Cập. Đây là một trong những trường đại học lớn nhất của Ai Cập và có nhiều đóng góp cho đời sống văn hóa và khoa học ở Mansoura…

Hạng: 1331 thế giới - Quy mô: 45.000 sinh viên