Đại học Fribourg

Là trường đại học song ngữ duy nhất ở Thụy Sĩ, Đại học Fribourg là trường duy nhất trong việc cung cấp các khóa học được giảng dạy bằng cả tiếng Pháp và tiếng Đức. Trường đại học cũng cung cấp cho sinh viên quốc tế một số khóa học thạc sĩ bằng tiếng Anh,…

Hạng: 1010 thế giới - Quy mô: 9.999 sinh viên