Đại học Basel

Trường Đại học Basel được thành lập năm 1460 và là trường đại học lâu đời nhất ở Thụy Sĩ và là một trong những tổ chức giáo dục đại học lâu đời nhất trên thế giới. Ban đầu trường chỉ có bốn khoa – nghệ thuật, luật, y học và thần học. Hiện nay,…

Hạng: 110 thế giới - Quy mô: 12.729 sinh viên