Đại học Strasbourg

Được thành lập vào năm 1621, Đại học Strasbourg (Université de Strasbourg) là một tổ chức giáo dục đại học công lập phi lợi nhuận nằm ở thành phố nhỏ Strasbourg (dân số 250.000-499.999 người), Grand Est. Chính thức được công nhận bởi Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Pháp (Bộ Giáo dục…

Hạng: 158 thế giới - Quy mô: 40.862 sinh viên